Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A fenntartható mezőgazdaság és halászat új modellje

A fenntartható mezőgazdaság és halászat új modellje

Az EDP, miközben elismeri az európai mezőgazdasági szektor által nyújtott hozzáadott értéket, támogatja egy új, fenntartható, hatékony és produktív mezőgazdasági modell kidolgozását, amely egyesíti az ambiciózus gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseket, a gazdálkodók, fogyasztók, vidéki közösségek és a környezet érdekeit is szem előtt tartva.

Az EDP az Unió minden területén szeretné biztosítani a fenntarthatóságot, az innovációt és az élelmiszerbiztonságot, továbbá a reform fő motorjaként szolgáló versenyképességet, és az éghajlatváltozással járó kihívások kezelését.

Továbbá, a Közös agrárpolitika céljaira biztosított költségvetésnek elegendőnek kell bizonyulnia a célkitűzések megfelelő finanszírozásához, valamint elkerülhetővé kell tennie a kérdéskörnek a jövőben ismételten állami hatáskörbe való helyezését.

Az EDP olyan Közös agrárpolitika megalkotását támogatja, amely tisztességesen bánik valamennyi gazdálkodóval. Mindazonáltal tudomással bírunk arról, hogy a természeti feltételek, a termelési költségek és az általános életszínvonal nem azonosak mindenütt Európában. Ezt a tényt figyelembe kell venni a támogatások újraelosztásakor. Éppen ezért úgy véljük, hogy egy átalányalapú EU-s kifizetési rendszer bevezetése nem tükrözné teljes egészében az EU-n belül megnyilvánuló mezőgazdasági sokféleséget. A CAP-nek (Common Agricultural Policy [Közös agrárpolitika]) tükröznie kell az európai szociális pillér célkitűzéseit a vidéki szegénység és munkanélküliség elleni küzdelem kérdését illetően is.

Támogatjuk a Közös agrárpolitika folyamatosan fenntartott piaci orientációját, és a sikertelen politikákhoz való visszatérés megakadályozását, hangsúlyozva, hogy mindennek nem eshet áldozatul az élelmiszerbiztonság és élelmiszerminőség, az állatjólét, a környezet, illetve nem akadályozhatja a gazdálkodókat abban, hogy termékeiknek a piacra viteléért cserébe tisztességes jövedelemhez jussanak.

Az EDP olyan Közös agrárpolitikát támogat, amely a mezőgazdasági modellek széles körét foglalja magában, és a fokozatos átállást részesíti előnyben azokra a gazdálkodási eljárásokra, amelyek minimális szintre szorítják a növényvédő szerek használatát, és azokat környezetbarát alternatívákkal helyettesítik, magas szintű állatjóléti normák betartását biztosítják és növelik a nyomonkövethetőséget, eleget tesznek az egészségügyi és növény-egészségügyi normáknak, megőrzik és helyreállítják a biológiai sokszínűséget, kezelik az élelmiszer-pazarlás problémáját. Ezen intézkedésekhez, ahol lehetséges, konkrétan meghatározott uniós célokat és mutatószámokat kell hozzárendelni.

Olyan jövőbeni Közös agrárpolitika megvalósítását támogatjuk, amely hangsúlyozza az élelmiszerminőségi programok fontosságát, és ösztönzi azok kidolgozását, például a földrajzi árujelölések, az európai agrárszektor által előállított hozzáadott érték elismeréseként. Az EU minőségi előírásainak megfelelő termékek az EU kultúrájának és örökségének részét képezik, hatalmas európai értéket képviselnek a világban, továbbá kulcsszerepet töltenek be a vidék gazdaságának és a KKV-knak a fellendítésében.

A CAP témakörének lezárásaként, az EDP úgy véli, hogy az innovációba, digitalizációba, oktatásokba és képzésekbe való beruházás létfontosságú az európai agrárgazdaság szempontjából, hogy „összekapcsoljuk tudásunkat és az általunk a termesztett termékeket”.

A Közös halászati politika kulcsfontosságú politika az Unió számára, és az összes rendelkezés betartása szükséges ahhoz, hogy megvédhessük a halászok munkáját és a tengeri környezetet. Egy megfelelően működő ellenőrzési rendszer nagyban hozzájárulna az egész szektor gazdasági életképességéhez; külön figyelmet kell szentelni a halászati szektorban már alkalmazott partnerségi megállapodásokra vonatkozó új protokollok jóváhagyására. A Brexit valószínűleg jelentős hatással jár majd a közös halállományokra és a piaci hozzáférésre, éppen ezért kell prioritásként kezelni a halászati megállapodások kérdését.