Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Közös értékeink megerősítése

Közös értékeink megerősítése

Az Európai Uniónak, mint minden más politikai közösségnek, közös értékrendre és referenciákra van szüksége a koherenciája biztosítására, döntései irányítására, valamint ezen értékeket törvényességgel és tartalommal kell felruháznia.

A közös identitásunk alapjait képező értékek viharos történelmi évszázadok hosszú során át alakultak ki. Bár olykor figyelmen kívül hagyták, vagy éppen lábbal tiporták azokat, végül mégis minden esetben győzedelmeskedtek.

Ezek rendkívül erős értékek: az emberi méltóság tiszteletben tartása, a jogállamiság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás és a felelősségvállalás.

Ezek az értékek a pluralizmusban, a megkülönböztetés tilalmában, a toleranciában, a nemzeti és nyelvi kisebbségek tiszteletben tartásában, a nemek közötti egyenlőségben és a hatalmi ágak szétválasztásában testesülnek meg társadalmainkban. Bár jelen vannak az alapító szerződésekben is, csak akkor fognak kiteljesedni, ha kitörölhetetlenül belekerülnek az általunk megalkotni kívánt Európai Alkotmányba.