Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Az európai szociális pillér kidolgozása

Az európai szociális pillér kidolgozása

Az alapvető szerződésekben foglalt rendelkezés ellenére, a szociális Európa elképzelését többnyire a funkcionális ideológia eszközeként használták fel, és annak szolgálatába állították, azon feltételezés alapján, hogy a szociális integrációra automatikusan sor kerül a piaci integrációt következtében. Ezt a feltételezést azonban tények nem támasztották alá, és a közelmúltban bekövetkezett gazdasági válság az európai polgárok között fennálló alapvető társadalmi egyenlőtlenségekről, valamint számos szociális szükséglettel kapcsolatos elégedetlenségről lebbentette fel a fátylat.

Mindezek alapján, az Európai Demokrata Párt az alábbi javaslatokkal él:

A Szociális jogok európai pillérének bevezetése az EDP egyik legfőbb, prioritást élvező kezdeményezése az elkövetkező évekre, ideális esetben a szociális Európára vonatkozó szerződésben kellene meghatározni az általános célkitűzéseit és hatályát a szubszidiaritás elvével összhangban.

A közeljövőben, sürgetni fogjuk az európai intézményeket arra, hogy állítsanak össze egy ütemtervet egy olyan szociális pillérre vonatkozóan, amely összekapcsolja a belső piac megvalósítását egy valódi konvergencia-stratégia fokozatos bevezetésével a munkakörülményekre, a minimálbérekre, a szociális dömping elleni küzdelemre, a garantált minimáljövedelemre és a nyugdíjminimumra vonatkozóan. A cél az, hogy minden európai polgár számára biztosítsuk a tisztességes életminőséghez való jogot, figyelembe véve az egyes tagállamokban jellemző megélhetési költségek közötti eltéréseket, miközben gondoskodunk a fenntartható növekedésről, valamint az országok államháztartásának felelősségteljes irányításáról.

A jogban elsőbbséget kell biztosítani a nemek között egyenlőség témakörének, különös tekintettel a munkához jutásra, valamint az (azonos munkakörökben érvényesített) egyenlő bérezésre.

Javasoljuk a szociális gazdaság és a kapcsolódó munkamodellek támogatását, vagyis a kollektív együttműködést, hogy ellensúlyozzuk a globalizáció negatív hatásait.

Javasoljuk, hogy az Európai Globalizációs Alap folytasson megelőző tevékenységet, mielőtt sor kerülne az elbocsátásokra és a vállalati tevékenységek áthelyezésére.

A Szociális Jogok Európai Pillére nevű kezdeményezésnek konkrét javaslatokat kellene előterjesztenie a főbb szakpolitikai területeken, azaz a családok és gyermekek támogatására, a magasabb születésszámok előmozdítására, a munka, a családi és a magánélet egyensúlyának megteremtésére, valamint az idősek hosszú távú gondozására (különös tekintettel a rászorulókra) vonatkozóan.

Hasonlóképpen, javaslatokat kell előterjeszteni a munkaerő- és a lakáspiacon jelenlévő 30 év alatti fiatal munkavállalók, és az 50 év feletti munkavállalók hatékonyabb társadalmi bevonása érdekében.

Végezetül, a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett, támogatjuk a helyi és regionális kormányzatok részvételét az olyan eszközök kezelésében az, mint Európai Szociális Alap és az Európai Ifjúsági Garancia, ugyanis az aktív foglalkoztatási politikákat a kormányzati szint alatti szinteken alkalmazzák, ideértve a szociális innovációk és az egyenlőségi politikák területét is.