Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Az európai kereskedelmi politika újjáélesztése a fokozott hatékonyság és elfogadhatóság érdekében

Az európai kereskedelmi politika újjáélesztése a fokozott hatékonyság és elfogadhatóság érdekében

Az újonnan megválasztott parlament egy fő prioritása annak biztosítása lesz, hogy átláthatóbb és demokratikus keretrendszer a lehető legjobban szolgálja az európai kereskedelmi érdekeket. Az Európai Uniónak hatékonyabban kell fellépnie a vámsorompót illetően, illetve a szabványoknak való megfelelés betartatása terén. Emellett, a továbbiakban nem tartható fenn az az állapot, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokról az Európai Bizottság teljes titoktartás mellett tárgyal.

Egyrészt, az állampolgárok kirekesztve érzik magukat az adott tárgykört illetően: a vezető politikusok általános közömbösséggel élnek tárgyalási felhatalmazásukkal, európai hatáskör alá eső elemek tekintetében jóváhagyják az egyezmények aláírását, és csak ezt követően kezdeményeznek állampolgári vitát a parlamenti jóváhagyáshoz, az annak hatáskörébe eső elemeket illetően. Az adott nemzeti gyakorlattól függően, egyes tagállamok kisebb-nagyobb mértékben bevonják a parlamentjeiket és a közvéleményt ebbe a folyamatba. Tehát a rendelkezési jog visszaadása az állampolgárok kezébe igen fontossá válik egy olyan időszakban, amikor a szabadkereskedelem valódi társadalmi kérdéssé válik.

Az Európai Demokrata Párt tehát az alábbi javaslatokat teszi:

a) Vissza kell állítanunk az állampolgárok rendelkezési jogát a szabadkereskedelem tárgyában, hangsúlyozva a közvélemény számára az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepét, amely a megállapodások demokratikus vizsgálatát biztosítja azok elfogadásával). A demokratikus ellenőrzés fontos eszköze a nemzeti parlamentek bevonása, amelyek demokratikusan veszik górcső alá a saját politikai vezetőiket, akik érvényesítik a tárgyalási felhatalmazásokat és a Bizottság által megtárgyalt megállapodásokat. A vitákra azt megelőzően kell sort keríteni, hogy a Bizottság megkapná a felhatalmazást, hogy ezek az eljárások átláthatóbbak és konstruktívabbak legyenek. Az Európai Parlamentnek ugyancsak új eljárásokat kell kidolgoznia annak érdekében, hogy az állampolgárok kellően tájékozottak legyenek, és így kapcsolódjanak bele a közügyekről szóló vitákba, amelyek során tiszteletben tartják a vélemények sokféleségét, pl. egy digitális állampolgári platformon keresztül.

b) Új generációs megállapodások elősegítése európai szinten:

  • ezek a környezetvédelmi átálláshoz szükséges, valódi eszközök, amelyeknek elengedhetetlen feltétele a Párizsi klímaegyezmény betartása, mivel enélkül a megállapodás semmis és érvénytelen lesz. Ez közvetlen kockázatot jelent minden olyan szereplő számára, aki nem tartja be a klímaváltozás témakörében tett kötelezettségvállalását, illetve jól tükrözi az Európai Közösség elkötelezettségét a szabadkereskedelem mellett, de nem akármiféle kereskedelem mellett.
  • a fejlett országokra vonatkozóan még több környezetvédelmi szigorítást tartalmaz. A szóban forgó szabadkereskedelmi megállapodásoknak csak nagyon csekély marginális hatással szabad lenniük a környezetre, például úgy, hogy környezetbarát szállítási és gyártási módokat alkalmaznak, mint a földgázzal üzemeltetett, környezetbarát hajók és az új, alacsony kibocsátással rendelkező gyártási eljárások stb.
  • garantálja a tagállamok számára, hogy az általuk választottakra bízzák a feladatok végrehajtását.
  • megerősíti az elővigyázatosság elvét az élelmiszerbiztonság területén.
  • lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egységes alapállásból tárgyaljanak a nemzetközi színtér főbb szereplőivel. (Itt jegyezzük meg, hogy Kína egységes stratégiát alkalmaz Európára vonatkozóan, míg Európa 28-féle stratégiát alkalmaz Kínára vonatkozóan.)