Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Un nou model de agricultură și pescuit sustenabile

Un nou model de agricultură și pescuit sustenabile

PDE, recunoscând valoarea adăugată oferită de agricultura europeană, sprijină dezvoltarea unui nou model sustenabil, eficient și productiv al agriculturii care să combine obiective economice și de mediu ambițioase în beneficiul agricultorilor, consumatorilor, comunităților rurale și mediului.

PDE ar dori să vadă sustenabilitatea, inovarea, securitatea alimentară în toate părțile Uniunii, competitivitatea și combaterea schimbărilor climatice ca factori cheie ai reformei.

În plus, bugetul pentru Politica Agricolă Comună ar trebui să fie suficient pentru a asigura o finanțare adecvată a obiectivelor sale și pentru a evita orice posibilitate de renaționalizare în viitor.

PDE sprijină o Politica Agricolă Comună echitabilă pentru toți agricultorii. Cu toate acestea, suntem conștienți de faptul că condițiile naturale, costurile de producție și standardele generale de trai nu sunt identice peste tot în Europa. Iar acest lucru trebuie luat în considerare la redistribuirea sprijinului. Prin urmare, considerăm că un sistem de plăți forfetar al UE nu ar reflecta pe deplin diversitatea agricolă a UE. PAC ar trebui să reflecte, de asemenea, obiectivele Pilonului social european în lupta împotriva sărăciei rurale și a șomajului.

Susținem orientarea continuă a Politicii Agricole Comune către piață și nu revenirea la politicile eșuate, insistând că acest lucru nu ar trebui realizat în detrimentul siguranței și calității alimentare, bunăstării animalelor, mediului sau nu ar trebui să submineze capacitatea agricultorilor de a câștiga venituri echitabile pentru livrarea produselor lor pe piață.

PDE favorizează o Politică Agricolă Comună care promovează o varietate de modele agricole și sprijină o tranziție treptată către metode agricole care minimizează utilizarea produselor fitosanitare și le înlocuiesc cu alternative ecologice, asigură standarde înalte de bunăstare a animalelor și sporesc trasabilitatea, asigură standarde sanitare și fitosanitare, conservă și restabilesc biodiversitatea și rezolvă problema deșeurilor alimentare. Aceste măsuri ar trebui să fie însoțite de obiective și indicatori concreți ai Uniunii, acolo unde este posibil.

Susținem o viitoare Politică Agricolă Comună care subliniază importanța și încurajează dezvoltarea unor sisteme de calitate a alimentelor, cum ar fi indicațiile geografice, ca recunoaștere a valorii adăugate oferite de agricultura europeană. Produsele de calitate ale UE fac parte din cultura și patrimoniul UE, reprezintă un avantaj european enorm la nivel mondial și sunt esențiale pentru stimularea economiilor rurale și a IMM-urilor.

Concluzionând cu privire la PAC, PDE consideră că investițiile în inovare, digitalizare, educație și formare sunt vitale pentru viitorul agriculturii europene - pentru „a conecta ceea ce știm cu ceea ce creștem”.

Politica comună în domeniul pescuitului este o politică esențială pentru Uniune, iar respectarea tuturor prevederilor ar trebui să fie necesară pentru a proteja locurile de muncă ale pescarilor și mediul marin. Un sistem de control corespunzător funcțional ar contribui la viabilitatea întregului sector; o atenție specială ar trebui acordată aprobării noilor protocoale privind acordurile de parteneriat deja aplicate în sectorul pescuitului. Brexitul este posibil să aibă un impact semnificativ asupra stocurilor comune de pește și accesului pe piață, motiv pentru care un acord în domeniul pescuitului este o prioritate.