Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem

Sok éve már, hogy az éghajlatváltozás kezelését célzó európai politikák a világ legnagyratörőbb ilyen jellegű programjai közé tartoznak. Ilyen a 3X20-as európai célkitűzés, vagyis a CO2 kibocsátás 20%-os csökkentése, a megújuló energiatermelés 20%-os növelése, az energiafogyasztás 20%-os csökkentése, s mindez 2020-ra érendő el.

Míg azonban az Egyesült Államok 2015-ben kilépett a Párizsi éghajlatvédelmi egyezményből, ismét Európának kell a kezdeményezés élére állnia. Ezt illetően, az EDP megerősíti azon meggyőződését, hogy a zöld gazdaságra való áttérésnek a harmadik ipari forradalom jegyeit kell magán hordoznia, amely több millió új munkahelyet teremt mind Európában, mind világszerte. E tekintetben az alábbi ajánlásokat terjesztjük elő:

 • Az üvegházhatású gázok kibocsátásának pénzügyi szankcionálása. A szénhasználat az elsődleges oka a globális felmelegedésnek. Napjainkban, a szén olcsóbb a kevésbé szennyező földgáznál. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának pénzügyi szankcionálása határozott jelzés a vállalatok számára, amely arra készteti őket, hogy áttérjenek a megújuló energia-felhasználásra.
 • Az adózás kiterjesztése a pénzügyi tranzakciókra. Ezzel innovatív, fenntartható és megkülönböztetéstől mentes finanszírozási forrást nyernénk, amely felhasználható egy, az üvegházhatású gázok csökkentését előmozdító, globális befektetési alap létrehozásához.
 • Globális eszközök alkalmazása a tagállamok által a COP21 (21st session of the Conference of the Parties [a Felek Konferenciájának 21. ülésszaka]) alkalmával vállalt kötelezettségek figyelemmel követésére és értékelésére. Ezen eszközök garanciát jelentenek arra, hogy a vállalásokat az átláthatóság és a közös felelősségvállalás jegyében teljesítik. Ugyanakkor lehetőséget adnak a kötelezettségvállalások ötévente történő növelésére is.
 • Ambiciózusabb politikák alkalmazása az erdőket, a mezőgazdaságot, a vidéket és az élelmiszereket érintő problémák kezelésére. Ezzel összefüggésben növénytelepítési programokra teszünk javaslatot, főképp olyan városi területek esetében, amelyek nyáron különösen ki vannak téve a hőhullámoknak, továbbá programokat indítványozunk az erdők és a fák fokozott védelme érdekében (különösen a városi területeken belül).
 • Európai polgári védelmi erő megszervezése az egyes országokban bekövetkező természeti katasztrófák kezelése érdekében.
 • A Közös agrárpolitika példáját követve javaslatot teszünk egy Közös energiapolitika megteremtésére, amelynek kezdőlépése egy 100 milliárd euró keretösszegű éghajlat-beruházási terv lenne, és amely az Európai Beruházási Bank támogatását élvezi a 2019-2024-es időszakban és magában foglalja a tagállamok, helyi hatóságok és vállalatok számára nyújtott konkrét kölcsönöket, amelyek segítségével 4 területen megtízszerezhetik a beruházásaikat: épületek energiahatékonysági felújítása, intelligens hálózatok, energiatároló rendszerek és megújuló energiatermelés.
 • Az Európához tartozó tengeri és óceáni területek irányításának átszervezése, Európa vezető szerepének megőrzése érdekében
 • A nem újrahasznosítható műanyagok használatának betiltása 2025-re, valamint a tervezett avulás alkalmazásának megszüntetése a garanciavállalás kiterjesztésével.

Az EDP második prioritása a biológiai sokféleség megőrzéséért folytatott küzdelem: az ezzel kapcsolatos európai elképzelések szerint ennek ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítani, mint az éghajlatváltozás kérdésének. Az Európai Demokrata Párt a helyzet teljes körű megismertetésére törekszik, és a következőkre tesz javaslatot:

 • A legmérgezőbb vegyi anyagok tervezett betiltására vonatkozóan újra kell kezdeni az EU országok közötti párbeszédet, továbbá minden egyes döntéshozatalhoz kísérőtervet kell biztosítani a tilalmak által leginkább érintett szakemberek és szektorok számára. 2023-ig mindenképpen új határozatot kell előkészíteni a glifozát használatának betiltásáról (s nem csupán a forgalomba hozatali engedély ismételt megfontolásáról kell intézkedni).
 • Egy sor intézkedés indítványozása az EU területére behozott olyan termékekről, amelyek tekintetében a saját gyártóinkra és a vállalatainkra rótt környezetvédelmi előírásokat nem tartják be.
 • Intézkedési és támogatási program elfogadása a nagyragadozók (medvék, farkasok, hiúzok stb.) támadásának közvetlenül kitett juhtenyésztő gazdaságok számára.