Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koherens és aktív európai külpolitika alkalmazása a jövőben

Koherens és aktív európai külpolitika alkalmazása a jövőben

Az Uniónak a béke, a stabilitás, a jólét és a biztonság előmozdításával kell befolyásolnia szomszédságát és a világot. A jelentős eredmények eléréséhez koherens és aktív külpolitikára van szükség. Az EDP amellett teszi le a garast, hogy az EU és a tagállamok egységes és határozott hangon szólaljanak fel a világot érintő jelentős problémákról. A jelenlegi gyenge politikák alkalmazása nem tükrözi az Unió valós erejét. Felül kell vizsgálnunk belső döntéshozatali szabályainkat, valamint a nemzetközi ügyekben való részvételünket ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyünk és nagyobb tiszteletet vívjunk ki magunknak, hogy az Unió „puha hatalmi” pozícióját elhagyva, globális szereplővé válhasson.

Európa jövőbeni külpolitikájának a következő döntő fontosságú tényen kell alapulnia: Európa nem csupán egy kontinens, nem csupán egy politikai és kulturális terület, nem csupán egy gazdasági térség, hanem Európa mindenek felett egy globális konfliktusmegoldó eszköz. Az egész világon így tekintenek ránk, és a külpolitikánknak ezen kell alapulnia. Egy „örökös ellenségekben” tobzódó, szekuláris „háborús zónából” váltunk a béke és a fejlődő demokráciák térségévé, melynek célja béketeremtőként fellépni.

Az Amerikai Egyesült Államok továbbra is a szövetségesünk a nagyvilágban, és fontos partnerünk a dialógusban, ám a jelenleg fennálló, kereskedelmi és vámtarifákkal kapcsolatos problémákat párbeszéd és meggyőzés útján kell megoldanunk. Másrészt Oroszországot és az általa a világban betöltött szerepet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Fennállnak bizonyos konfliktusos nézőpontok és fontos együttműködések is az Európai Unió és Oroszország kormánya között, amelyeken továbbra is elkötelezetten dolgoznunk kell. A feltörekvő globális hatalmak megjelenésére tekintettel, a kereskedelmi megállapodásaink és az általunk folytatott aktív diplomácia alapvető fontosságú. E tekintetben a közös külpolitikánknak az Európai Unió és az Afrikai Unió közötti valódi partnerség kiépítésére kell összpontosítania.

Élénkebb szomszédságpolitikát kell folytatnunk. Aktívabban kell foglalkoznunk nyugat-balkáni szomszédjainkkal. Meg kell győznünk őket arról, hogy hagyják el a nacionalista retorikát, tartsák tiszteletben a jó szomszédsági kapcsolatokat, teljes körűen fogadják el a demokratikus normákat, és reformálják meg gazdaságukat és államháztartásukat.

Az EDP a Görög Centrista Szövetség (Enosi Kentroon) álláspontját támogatja, amely - a görögországi parlamenti választásokat követően - népszavazásra szólítja fel a görög állampolgárokat a FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia [Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság]) megnevezés végleges változatának tárgyában, hiszen a görög állampolgárok véleményét nem kérték ki a Prespa-tavi egyezmény aláírását megelőzően.

A Cipruson kialakult helyzetet tekintetében az európai megoldás szükségszerűen magában foglalja a török hadsereg és a telepesek kivonását a területről, valamint az érintett államok garanciavállalási rendszerének eltörlését, mivel ez a rendszer korábban a katonai beavatkozáshoz vezető utat kövezte ki.

Továbbra is kelet felé haladva, az ankarai kormány külföldön agresszív politikát folytat, az ország határain belül pedig totalitárius politikát valósít meg. Egyértelművé kell tenni, hogy az EU tagállamaival szemben, beleértve Ciprust és Görögországot, vagy akár a nem EU-tagállamokkal, mint például Szíriával és Irakkal szemben folytatott mindennemű agresszív fellépést le kell állítani. Törökországnak el kell ismernie a kurd nép létezését, és megfelelő szintű autonómiát kell biztosítania számukra.

Keleti partnerségi kapcsolataink nagy fontossággal bírnak számunkra, különösen azon partnereinkkel kapcsolatban, amelyekkel társulási megállapodásokat írtunk alá (pl. Ukrajna, Grúzia, Moldova), de az eltérő szükségletekkel és kilátásokkal rendelkező többi partnerünket illetően is (pl. Örményország, Azerbajdzsán és Fehéroroszország). Hasonlóképpen a változatosabb képet mutató déli szomszédságunk sem hagyható figyelmen kívül. Reális és személyre szabott megoldásokat kell találnunk, hogy magunk mellé állítsuk az észak-afrikai és az arab országokat. Az Uniónak továbbra is részt kell vennie a közel-keleti békefolyamatban. Külpolitikai szerepvállalásunk keleti és déli kiterjedését egyensúlyban kell tartanunk.