Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Demokrácia: a szükséges intézményi reformok

Demokrácia: a szükséges intézményi reformok

1) Transznacionális listák

Az Európai Unió nem tökéletes demokrácia. Rendelkezik ugyan parlamenttel, amelynek hatalma idővel erősödött. De hatásköre továbbra is korlátozott maradt! A bevételek kérdését illetően nem rendelkezik hatáskörrel, nincs igazi kezdeményező ereje, s az európai végrehajtó hatalom vezetőinek kiválasztásában is másodlagos szerepet kap.

Mindenekelőtt azonban, a szervezet összetételét leginkább a nemzeti dinamikák határozzák meg, nem a tényleges európai dinamika tükröződik benne.

Az EDP véleménye szerint be kellene vezetni az európai transznacionális listákat, és az Európai Parlamenti képviselői helyek egy tetemes részét transznacionális listák alapján kellene elosztani.

Ilyen módon a választók olyan jelöltlisták közül tudnának választani, amelyeknek a programjai egész Európára kiterjednek.

2) A részvételi demokrácia megerősítése.

Az Európai Unió túl sok polgárának a szemében csupán névtelen, bürokratikus gépezetnek tűnik, amely érzéketlen az ő problémáikra és törekvéseikre, s elérhetetlen, ha az ő panaszairól és igényeiről van szó.

Az EDP fel akarja tölteni ezt az árkot. Felhívja az Európai Uniót, hogy mozgósítsa a szükséges erőforrásokat annak biztosítására, hogy a polgárokban tudatosuljon, jogukban áll kérelemmel fordulni az Európai Parlamenthez.

Az EDP szintén úgy véli, hogy sürgősen felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az Európai polgári kezdeményezés szabályait, amelynek keretében a polgároknak lehetőségük van jogalkotási javaslat benyújtását kérelmezni az Európai Bizottságnál valamely, őket érintő témában.

3) A tagországok részéről megnyilvánuló, tekintélyuralmi visszaélések szankcionálása:

Figyelemmel a bizonyos esetekben egyhangú döntéshozatalt előíró szabályokra, tűrhetetlennek tartjuk, hogy egy olyan tagország, amely egyre inkább a populista, sőt totalitárius tendenciák felé sodródik, rákényszeríthesse akaratát az Európai Unió összes többi tagállamára. A teljes körű demokráciában élő népeknek és nemzeteknek nem szabad elfogadniuk, illetve nem fogadhatják el, hogy az ilyen rendszerek megbénítsák és akadályozzák az Unió működését.

Az EDP szorgalmazza, hogy fogadják el az Európai Parlamentnek a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok védelmét szolgáló, európai mechanizmus létrehozataláról szóló állásfoglalását, annak érdekében, hogy bővüljön az Európai Bíróság jogköre, és eljárhasson olyan esetekben, amikor valamely EU tagállamban megsértik a jogállamiság elvét.

Tekintettel a populisták részéről felmerülő, illetve önkényuralmi visszaélések miatt felmerülő kockázatokra, amelyekkel Európának szembesülnie kell, javasoljuk egy olyan rendszer felállítását, amely alapján a Lisszaboni Szerződés 7. cikkének megfelelően, az alapvető értékek tiszteletben tartásának elmulasztása az alábbi intézkedésekhez vezetne:

  • - Valamennyi európai pénzügyi támogatás befagyasztása;
  • - Az egyhangúlag meghozott határozatokhoz kapcsolódó valamennyi szavazati jog felfüggesztése.

A Lisszaboni Szerződés 7. cikke értelmében alkalmazott eljárás ideiglenes intézkedéseként, az érintett tagországban élő, támogatásra jogosult személyek, valamint az ott működő támogatásra jogosult szervezetek közvetlenül az Európai Bizottságnál pályázhatnak európai finanszírozásra.