Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lupta împotriva schimbărilor climatice

Lupta împotriva schimbărilor climatice

Politicile europene întreprinse timp de mulți ani pentru combaterea schimbărilor climatice sunt printre cele mai ambițioase din lume: obiectivele europene ale 3X20 (-20% din emisiile de CO2, +20% din producția de energie regenerabilă, -20% din consumul de energie, totul până în 2020).

Dar, în timp ce Statele Unite și-au întors spatele Acordurilor de la Paris din 2015, Europa trebuie să reia inițiativa. În acest context, PDE își reafirmă convingerea că trecerea la o economie verde trebuie să reprezinte a treia revoluție industrială, creând milioane de locuri de muncă în Europa și în întreaga lume, și face următoarele recomandări:

  • Stabilirea unui preț pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Cărbunele este cauza principală a încălzirii globale. Astăzi, cărbunele este mai ieftin decât gazul, care este mai puțin poluant. Stabilirea unui preț pentru emisiile de gaze cu efect de seră este semnalul puternic pe care îl așteaptă companiile pentru a trece la energii regenerabile.
  • Extinderea impozitului pe tranzacțiile financiare. O sursă de finanțare inovatoare, durabilă și nediscriminatorie, poate fi utilizată pentru a înființa un fond global de investiții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
  • Stabilirea unor instrumente globale de monitorizare și evaluare a angajamentelor asumate de Statele Membre la COP21. Aceste instrumente reprezintă o garanție că angajamentele asumate vor fi îndeplinite, în spiritul transparenței și responsabilității comune. De asemenea, acestea vor permite majorarea angajamentelor la fiecare cinci ani.
  • Urmărirea unei politici mai ambițioase în abordarea problemelor privind pădurile, agricultura, mediul rural și alimentația. În special, propunem programe de înverzire în zonele urbane în special predispuse la valuri de căldură în timpul verii și programe de creștere a protecției pădurilor și arborilor (în special în zonele urbane).      
  • Crearea unei forțe europene de protecție civilă pentru a răspunde dezastrelor naturale din țările noastre.
  • Deciderea, urmând exemplul a ceea ce a fost creat prin Politica Agricolă Comună, creării unei Politici Energetice Comune al cărei act fondator ar fi lansarea unui plan de investiții în domeniul climei în valoare de 100 de miliarde de euro, susținut de Banca Europeană de Investiții, pentru perioada 2019-2024, constând în mod concret în acordarea fondurilor necesare Statelor Membre, autorităților locale și companiilor, pentru creșterea de zece ori a investițiilor în 4 zone: renovarea energetică a clădirilor, rețele inteligente, sisteme de stocare a energiei și producția de energie regenerabilă.
  • Reorganizarea guvernării europene a mărilor și a oceanelor pentru a consolida conducerea Europei
  • Interzicerea plasticului nereciclabil până în 2025 și încetarea uzurii programate prin extinderea garanțiilor.

A doua prioritate a PDE este lupta pentru conservarea biodiversității: o ambiție europeană pentru ca aceasta să atingă același nivel de importanță ca schimbările climatice. Partidul Democrat European dorește să asigure o conștientizare deplină a acestei situații și recomandă următoarele:

  • Reintroducerea unui dialog între țările UE pentru a planifica interzicerea celor mai toxice substanțe chimice și pentru a asocia fiecare decizie cu un plan aferent pentru profesioniștii și sectoarele cele mai afectate de aceste interdicții. În orice caz, pregătirea unei noi decizii de interzicere a glifosatului până în 2023 (și nu doar reanalizarea autorizației de introducere pe piață).
  • Inițierea unei serii de măsuri aplicabile produselor importate pe teritoriul UE care nu respectă măsurile de mediu pe care le impunem producătorilor și companiilor noastre.

Adoptarea unui program de acțiune și de sprijin pentru fermele de ovine care coabitează direct cu prădătorii mari (urși, lupi, râși etc.).