Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politica de apărare și securitate

Politica de apărare și securitate
  1. Politica de apărare a Uniunii Europene se bazează în primul rând pe implementarea Cooperării Structurate Permanente (PeSCo). Acest instrument a fost instituit prin Tratatul de la Lisabona, care introduce posibilitatea ca un grup de bază format din state membre ale Uniunii Europene să își dezvolte colaborarea în domeniul apărării. A fost activată în 2017 de un grup extins format din 25 de State Membre (cu excepția Regatului Unit, Danemarcei și Maltei). PeSCo permite unui grup de State Membre să își asume angajamente reciproce privind sporirea și coordonarea cheltuielilor lor de apărare, participarea la programele europene de cooperare în domeniul armelor și consolidarea capacităților operaționale ale armatelor lor. În același timp a fost creat un al doilea mecanism, Fondul European de Apărare, pentru a finanța cercetarea în domeniul militar (13 miliarde €). Iar în iunie 2018, a fost lansată Inițiativa de Intervenție Europeană (EII) reunind 9 țări pentru a desfășura intervenții externe comune.

De asemenea, ar trebui căutat un model de reglementare și apărare a spațiului cibernetic la scară europeană. Într-adevăr, spațiul cibernetic a devenit un loc de confruntare în care acțiunile ofensive împotriva sistemelor informatice ale Statelor, a infrastructurilor critice sau a companiilor de interes strategic au devenit zilnice și pot avea acum un impact absolut și incontestabil asupra apărării și securității noastre interne, și de asemenea pot produce efecte sistemice asupra funcționării societăților noastre. Nu există nici o îndoială că aceste atacuri vor deveni în curând letale. Astfel, PDE trebuie să devină o forță pentru propuneri, astfel încât la nivel european să fie furnizat un răspuns eficient la criminalitatea cibernetică, să se promoveze o cultură comună a securității IT și să se contribuie la crearea unei Europe digitale fiabile și sigure.

  1. Lupta împotriva amenințării teroriste:

Astăzi - și în ultimii ani - securitatea constituie preocuparea principală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, în special după mai multe atacuri teroriste pe teritoriul european. Amenințarea teroristă se schimbă în mod constant și rapid. Este o amenințare polimorfă, endogenă și exogenă. Este, de asemenea, o amenințare multilaterală, deoarece există o multitudine de forme de terorism: așa-numitul terorist „islamist”, dar și terorism de extremă dreapta și de extremă stânga. Dacă dorim să luptăm în mod eficient împotriva acestei amenințări, care atacă valorile noastre europene, trebuie să furnizăm răspunsuri eficiente, multiple și coordonate!

Amenințarea teroristă ne privește pe toți: afectează Uniunea Europeană în ansamblu, deoarece teroriștii pot trece foarte ușor granițele fizice și intangibile! Astfel, este esențial să oferim răspunsuri europene, astfel încât Uniunea noastră să poată construi un spațiu real de libertate, securitate și justiție.

Recomandările noastre sunt următoarele:

  • Trebuie să bazăm toate politicile noastre de combatere a terorismului pe un principiu-cheie: echilibrul dintre nevoia de securitate și respectarea drepturilor fundamentale și a valorilor europene! Confruntându-ne cu obscurantismul, cu negarea valorilor noastre europene, trebuie să apăram drepturile fundamentale și să respectăm valorile noastre democratice! Protecția vieții private este un drept fundamental, trebuie să respingem dezvoltarea unei societăți bazate pe supravegherea generală în care toată lumea ar fi considerată suspectă!
  • Trebuie să maximizăm valoarea adăugată a Uniunii Europene în ceea ce privește schimbul de informații și cooperarea! Nu putem lupta împotriva amenințării teroriste fără să cooperăm și să schimbăm informații. UE joacă un rol important aici! Acest lucru ar trebui realizat prin utilizarea și consolidarea agențiilor europene, de exemplu prin transformarea Europol într-o adevărată autoritate polițienească europeană, cu o adevărată putere de inițiativă. În ceea ce privește serviciile de informații, PDE salută înființarea Academiei Europene de Informații (Académie du Renseignement) ca un prim pas important în consolidarea cooperării, pentru a realiza pe termen lung crearea unei veritabile Agenții europene de informații!
  • Trebuie să luptăm împotriva cauzelor fundamentale prin intensificarea eforturilor noastre anti-radicalizare! Nu putem limita răspunsul nostru la politicile de securitate! Trebuie să facem o analiză reală a societății noastre: privind integrarea, bunăstarea socială, ocuparea forței de muncă; pentru a înțelege de ce cetățenii, în special tinerii, devin din ce în ce mai radicali. Combaterea radicalizării necesită, de asemenea, abordarea canalelor prin care se diseminează propaganda teroristă, atât pe internet, cât și în închisoare. Trebuie să concentrăm toate resursele și cunoștințele și să le folosim pentru detectarea și prevenirea în timp util a radicalismului și pentru de-radicalizare, în cazul în care radicalizarea este deja prezentă.
  • Trebuie să privăm teroriștii de finanțarea și mijloacele lor de acțiune! Pentru a preveni atacurile teroriste, trebuie să țintim cauza problemei: finanțarea. Din acest motiv, trebuie să luptăm pe mai multe fronturi, așa cum fac organizațiile teroriste. De asemenea, UE trebuie să-și urmeze politicile în avans pentru a rămâne cu un pas înaintea teroriștilor, de exemplu prin reglementarea criptomonedelor care apar.
  • Trebuie să condamnăm teroriștii: spre o mai mare armonizare între Statele Membre! În ultimele luni, după căderea Califatului, a fost ridicată problema crucială a „repatriaților” și a judecării persoanelor arestate în Siria, Irak sau pe teritoriul kurd. Și de asemenea cea privind persoanele care ies din închisoare. Toată lumea trebuie să fie judecată și are drepturi. Statele nu pot ignora această problemă. Uniunea trebuie să acționeze, prin armonizarea sancțiunilor în interiorul Statelor și prin prevederea unor sancțiuni minime! De asemenea, trebuie să extindem puterile viitorului Parchet European asupra infracțiunilor transnaționale grave și terorismului!
  • Consolidarea extinsă a controlului asupra frontierelor externe ale UE: Nevoia de a ne proteja frontierele externe nu trebuie să încurajeze în nici un fel dezvoltarea unei confuzii între migrație și terorism: să nu uităm că 70% dintre atacuri sunt comise de cetățeni europeni! Cu toate acestea, Uniunea noastră trebuie să își protejeze frontierele externe, în special prin europenizarea Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă!