Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Transport. Spre un Sistem European de Mobilitate integrat.

Transport. Spre un Sistem European de Mobilitate integrat.

Crearea unui sistem integrat pentru mobilitate durabilă, care să fie eficient pentru utilizatori și în cadrul unei piețe interne, deschise și competitive pentru antreprenori, este un obiectiv prioritar pentru Partidul Democrat European, deoarece:

 • Un astfel de sistem este esențial pentru a asigura libera circulație a mărfurilor și a persoanelor și buna funcționare a pieței interne.
 • Este crucial pentru succesul politicilor privind schimbările climatice și de tranziție în domeniul energiei. În prezent, transportul este responsabil pentru o treime din consumul final de energie al țărilor membre ale Agenției Europene de Mediu. Marea majoritate a consumului este de origine fosilă. O cincime din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune provine din transport.
 • Este esențial pentru competitivitatea economiei noastre deoarece saturația și problemele legate de circulația mărfurilor și a persoanelor determină un cost anual de 1% din PIB-ul Uniunii pentru companii și administrații. Această sumă imensă afectează costul final al produselor noastre. Modelul actual de transport determină un nivel ridicat de dependență de importurile de combustibili fosili, care sunt neregenerabili și provin din zone ale lumii cu probleme de stabilitate.

Propunerea PDE include trei elemente:

a) Crearea unui sistem integrat de mobilitate care să ofere utilizatorilor:

 • control asupra serviciilor contractuale în ceea ce privește prețurile și timpul.
 • furnizarea de servicii de transport de la primul până la ultimul kilometru ca parte a unei achiziții unice sau operațiuni contractuale.
 • combinarea automată și inteligentă a diferitelor moduri de transport utilizate pentru a rezolva circulația mărfurilor sau deplasarea persoanelor.

b) Un cadru juridic omogen care oferă securitate:

 • Aprofundarea principiului de cer unic, interoperabilitate feroviară (juridică și tehnică) și evitarea problemelor de dumping social care reprezintă o altă cauză a fragmentării pieței.
 • Legislație inteligentă, standardizarea definițiilor, simplificarea proceselor, reducerea sarcinilor administrative și facilitarea evaluării rezultatelor.

c) O politică industrială pentru sector:

 • Reactivarea transportului ca sursă de ocupare a forței de muncă prin formarea profesioniștilor săi, sprijinirea antreprenorilor și angajamentul în domeniul cercetării și dezvoltării în sprijinul noilor întreprinderi, care vor conduce la intermodalitate și la gestionarea „datelor masive” legate de circulația mărfurilor și a persoanelor.
 • Promovarea decarbonizării progresive a combustibililor în toate modurile de transport și adaptarea treptată a acestora la utilizările în care fiecare mod oferă cea mai bună performanță.
 • Sprijinirea creșterii mobilității electrice la vehicule și promovarea instrumentelor de schimbare de la combustibilii fosili la vehiculele electrice (Sisteme și stații de încărcare, bonusuri la achiziționarea unei mașini electrice și a unor sisteme de încărcare casnică din surse regenerabile).
 • Promovarea conducerii globale a Uniunii în prestarea de servicii de transport și în furnizarea de bunuri, echipamente și tehnologii de transport.