Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dezvoltarea Pilonului Social European

Dezvoltarea Pilonului Social European

În ciuda prevederilor Tratatelor, în practică Europa Socială a fost până acum foarte strâns instrumentalizată și supusă ideologiei funcționale, datorită presupunerii că integrarea socială se va produce automat ca urmare a integrării pieței. Această ipoteză nu a fost confirmată de fapt, iar recenta criză a dezvăluit inegalități sociale majore între cetățenii europeni și lipsa satisfacerii mai multor nevoi sociale.

În acest context, Partidul Democrat European sugerează următoarele propuneri:

Pilonul european al drepturilor sociale este una dintre prioritățile majore ale PDE pentru anii următori, în mod ideal un tratat specific privind Europa Socială ar trebui să definească obiectivele și domeniile sale generale în conformitate cu principiul subsidiarității.

În viitorul apropiat, solicităm instituțiilor europene să elaboreze un plan pentru dezvoltarea acestui pilon social care să coreleze finalizarea pieței interne cu implementarea treptată a unei strategii veritabile de convergență în ceea ce privește condițiile de muncă, salariile minime, lupta împotriva dumping-ului social, venitul minim garantat și pensiile minime. Obiectivul este de a oferi tuturor cetățenilor europeni dreptul la o viață decentă, ținând seama de diferențele privind costul de trai dintre Statele Membre, asigurând în același timp o creștere durabilă și o bună gestionare a conturilor publice.

Trebuie să se acorde o prioritate juridică în special egalității de gen în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, precum și salariile egale (pentru locuri de muncă echivalente).

Recomandăm promovarea economiei sociale și a modelelor de lucru asociative, cum ar fi cooperarea colectivă, pentru a contracara efectele negative ale globalizării.

Propunem ca Fondul european de ajustare la globalizare să poată acționa preventiv, înainte de concedieri și relocări ale companiilor.

Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să formuleze propuneri concrete cu privire la domenii cheie de politică, cum ar fi ajutorul acordat familiilor și copiilor, promovarea unor rate mai mari ale natalității, a unui echilibru între muncă, familie și viața personală, precum și cu privire la îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă, în special a celor dependente.

În mod similar, ar trebui formulate propuneri în favoarea unei mai bune incluziuni sociale a lucrătorilor tineri sub 30 de ani și a lucrătorilor în vârstă de peste 50 de ani pe piața forței de muncă și a locuințelor.

În final, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, susținem participarea Guvernelor Locale și Regionale la gestionarea instrumentelor cum ar fi Fondul Social European și Garanția pentru Tineret, deoarece se află la un nivel sub-stat unde se aplică politicile active de ocupare a forței de muncă, incluzând politicile de inovare socială și de egalitate.